Hlavička  

Vznik pracovně-tréninkového centra

Icon

V rámci pracovně tréninkového programu nastoupila první skupina pěti klientů do přípravné fáze. Protože již na začátku této p řípravné fáze se ukázalo, že zdravotní i psychické problémy budou u některých účastníků překážkou v pravidelné docházce, nastoupilo do této fáze všech 10 klientů. Po uplynutí dvou měsíců bylo po rozhovorech s klienty vytipováno 6 osob se kterými byla podepsána dohoda o pracovní činnosti v rámci programu. Lze zhodnotit, že dosavadní působení klientů v programu je úspěšné a kavárna je veřejností vítána a využívána. Klienti se zde učí nejen „technickým“ dovednostem (mytí nádobí, úklid, o bsluha kávovaru atp.), ale i sociální komunikaci.

 Otevření projektu
Otevření projektu SROP

V rámci pracovně tréninkového programu ukončila svoji účast první skupina uživatelů. Pracovníci programu společně se speciálním pedagogem zhodnotili dosažení cílů uvedených v IPP. V průběhu první části programu došlo ke snížení účasti a to zejména z důvodu čerpání řádné dovolené. Přesto uživatelé vykázali značný pokrok ve zvládnutí praktických dovedností a zdokonalení v sociální komunikaci s okolím. Kavárna je veřejností vítána a využívána.

Tato část projektu pokračuje od 16.9 2007 s druhou skupinou uživatelů

Fotografie z otevření projektu si můžete prohlédnout zdeProjekt "Sociální integrace klientů Centra sociálních služeb Stod" je spolufinancován Evropskou unií a Plzeňským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma "Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji".
SROP EU Ministerstvo pro místní rozvoj

Dlouhodobě nás podporují

www.rwe-distribuce.cz/ www.nfveolia.cz borska-pole.porsche-plzen.cz www.streicher.cz

 

         ©  2014      Seo servis